Vážení zájemci o studium na Akademii umění a kultury!

V současné době už studium prvního akademického ročníku je za námi, nyní se můžeme těšit na zahájení  třetího semestru, jinak řečeno  2. ročníku, který v souladu se statutem Akademie umění a kultury zahajuje 1. října 2018.  To je pondělí, kdy zahájí malířské oddělení MgA, Jany Anděličové od 10.00 hodin, tak jak jste zvyklí.  A v souladu s rozvrhem z minulěho ročníku navazují další oddělení také stejně, v příslušný den a hodinu. Připomínám, že další zájemce o studium přijímáme až po skončení 3. ročníku, během tohoto studijního období je přijímání nových žáků uzavřeno.

 

                                                                                                            řed. AUKS Ak.mal.Vladimír Vošahlík