Akademie umění a kultury pro seniory

Vážení a milí Pražané,

dovoluji si Vám na těchto řádcích představit Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy. Jedná se o unikátní projekt, který má za cíl otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. V průběhu bezplatného tříletého studia si mohou naši spoluobčané v důchodovém věku za podpory odborných pedagogů i žáků základních uměleckých škol vyzkoušet celou řadu uměleckých a kulturních aktivit a věnovat se naplno hudbě, výtvarnému umění, tanci či například divadlu.  To vše bez jakýchkoliv talentových či příjímacích zkoušek a bez jakéhokoliv průběžného hodnocení. Zkrátka, pouze pro radost.

 

Mgr. Ing. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy