Obory Akademie umění a kultury pro seniory

při Základní umělecké škole v Praze 3, Štítného 5:

Výtvarný a literárně-dramatický

Výtvarný obor:  bude mít nejméně 4 oddělení - kresba a malba - 4 skupiny

1. skupina kresba a malba od 10.00 hodin do 12.30 hodin,

2. skupina malba a kresba v 16.00 - 18.30 hodin

3. skupina Sochařský obor:  1 skupina - 16.00 -18.30 hodin

4. skupina Grafika na počítači:  čtvrtek 14:00- 16:30 (informace)

 

Literárně - dramatický obor:  zatím 1 skupina. Jedná se o divadelní dílny, práce s jednotlivci i skupinou.

1. skupina od 10.00 hodin do 12.30 hodin, podle možností  i odpoledne.