Obory Akademie umění a kultury pro seniory

při Základní umělecké škole v Praze 3, Štítného 5:

Výtvarný a literárně-dramatický

Výtvarný obor:  bude mít 2 zaměření

1. Kresba a malba od 10.00 hodin do 13.00 hodin 

2. Grafická tvorba  od  10.00 hodin do 13.00 hodin

3. Keramická tvorba od 10.00 - do 12.30 hodin 

4. Keramika porcelán od 17.00 do 20.00 hodin 

 

Literárně - dramatický obor:  zatím 1 skupina. Jedná se o divadelní dílny, práce s jednotlivci i skupinou.

1. skupina od 10.00 hodin do 13.00 hodin.