Boris Nosek

  Milí žáci oboru Keramika a porcelán!   Nemůžeme čekat, až nám tu školu otevřou, snad to bude v březnu, ale pusťme se do práce už nyní.  Boris Nosek:  e-mail:  nosekdavid@gmail.com

 

Zadání a téma naší nové práce je „Rudé moře, korálový útes a vše, co na něm můžete nalézt“. Jedná se o podglazurovou malbu talířů a misek. Formát: Velký servírovací talíř formát 33 cm, 2x malý servírovací talíř formát 22 cm, trojúhelníková nebo čtvercová miska hluboká, formát 20 cm. Následuje pracovní postup zobrazování a zakreslení malby

 

Pomůcky: Tuš, průklepový a pauzovací papír, štětce, tužka, obyčejný papír, kobaltová a vtavná barva

 

1. Je nutné vybrat si vybrat správný námět. Mohou to být barevné a tvarově pestré korálové ryby všech druhů, včetně: pomec imperátor, klipka, perutýn, bodlok, ostenec, klaun, muréna, rejnok, trnucha a celé řady dalších ryb včetně delfínů a žraloků. Vzhledem k jejich velikosti doporučujeme menší ryby. Námětem nemusí být jen ryby, ale i rak, humr, krab pavoučí či písečný, chobotnice, medúzy, hvězdice, ježovky oliheň, krakatice, celá řada lastur počínaje svatojakubskými mušlemi přes ušně až po homolice, křídlatce a další krásné lastury a mnoho druhů korálů. Budou vám rozeslány fotografické vzorky inspirace. Je nutné pojmout podmořskou krajinu, aby byla pozadím celého výjevu za hlavní dominantou. Je nutné si vybrat správnou dominantu, např.: jednu velkou rybu, nebo dvě ryby, nebo rybu a kraba, ale bylo by lepší mít jednu dominantu a doplnit jí korály, chaluhami, sasankami a mořskými řasami. Velké pozadí se bude malovat solemi.

 

2. Zpracovaný námět je nutné důkladně nafotit (kolmo, bez stínu, z nahledu (půdorysu) a ostře – kontrastně) a poslat profesoru Noskovi. To platí pro dokončení každého jednoho dílčího kroku. Před pokračování je třeba vždy počkat na jeho souhlas

 

3. Po doporučení profesora Noska mohou děti začít kreslit jednoduchou kompozici tužkou do formátu talíře, který si předtím zakreslí na papír (Ideální je tužkou jemně obtáhnout siluetu talíře na papír). Kompozici je nutné vytvořit bez malých čáreček a drobných detailů tak, aby ji bylo možné obtáhnout štětcem a kobaltovou barvou – pamatujte na to, že kobalt je hustý a těžký. Barva neumožňuje detailní zpracování linií natolik jako černý fix nebo tužka.

 

4. Pošlete ke schválení profesoru Noskovi (viz bod 2.)

 

5. Po vyskicování a zaslání ke korektuře přikročíme ke štětcové malbě černou tuší. Tušová malba prověří vhodnost námětů k převedení na talíř. Za tímto účelem nutné si koupit alespoň dva až tři štětce – v případě, že je není možno sehnat, škola poskytne. Štětce doporučujeme: na tenkou linku vlasový štětec velikost 2-4, na větší a masivnější linky vlasový kulatý špičatý štětec velikosti 7-9. K tomu jeden malý štětec velikost 4-6. Kresbu je vhodné dělat monumentálně, bez menších čárek. Detaily jsou možné, ale dítě by si je nejprve mělo vyzkoušet štětcem, abychom se ujistili o tom, že jsou proveditelné.

 

6. Pošlete ke schválení profesoru Noskovi (viz bod 2.)

 

7. Nadále je nutné koupit pauzovací papír transparentní a sehnat kopírovací papír průklepový, který se dříve používal na průklep k psacímu stroji. Ten můžeme sehnat v každém papírnictví. Tužkou si schválenou tušovou malbu přeneseme na pauzovací papír.

 

8. Pošlete ke schválení profesoru Noskovi (viz bod 2.)

 

9. Pomocí průklepového papíru tužkou přeneseme malbu na talíř. Pozor na uskalí: tento talíř je velmi křehký, při protlačování je třeba být jemný, aby nedošlo k odlomení okraje talíře. Talíř je nutné vždy uchopit oběma rukama z obou stran, abychom ho neuštípli. Talíř si při překreslování vždy podložíme bublinovou fólií, ručníkem, či jiným měkkým materiálem.

 

10. Pošlete ke schválení profesoru Noskovi (viz bod 2.)

 

11. Po přenesení kresby na talíř přichází nejdůležitější moment domácí přípravy, a to je malba kobaltovou či vtavnou barvou. U kobaltu pojeného Herkulesem a ředěného vodou je třeba barvu neustále promíchávat, ať už obrácenou stranou štětce či dřívkem, a to tak, aby nahoře nebyl vidět vysrážený bílý Herkules a barva si zachovala svůj fialový odstín. Totéž platí i pro hnědé (po výpalu černé) vtavné barvy. Před výpalem musí být cítit vlastní tón barvy. V této fázi malování je nutné si dát pozor, ať si výrobek nepokapeme, nepocákáme, nerozmažeme barvu před jejím zaschnutím, či ať nám na hotový výrobek nespadne namočený štětec.

 

12. Pošlete ke schválení profesoru Noskovi (viz bod 2.)

 

13. Talíř je připraven k tzv. podglazurovému solení, tedy k barvení 12-15 tóny. Je dobré si v mezifázích vždy vše dobře uložit, probalit bublinami a při barvení a transportu si počínat opatrně. Tuto fázi barvení není ze zdravotních a hygienických důvodů možné uskutečnit doma, ale pouze ve škole, budete tedy odložena na dobu, kdy budou školy otevřeny a my spolu budeme moct běžně spolupracovat na kroužku keramiky.

 

Náklady na všechny materiály a pomůcky budou zpětně proplaceny školou