Výroční zprávy, úspěchy LDO

https://www.kukdivadlo.cz/vyrocni-zpravy/

 

 

Výroční zpráva literárně dramatického oboru ve školním roce 2015/16

 

RECITACE - Pražské poetické setkání (Dětská scéna – recitace do 15ti let)

Recitátor/ka

(pedagog)

Obvodní kola (postupující ze školních kol v pražských obvodech - březen 2016)

Krajské kolo 23.-24.4.2016 v DDM Přemyšlenská

Karolína Štěpánová, 2.kat.

(I.Sobková)

Praha 3 – Ocenění za práci na výstavbě textu

-------------------

Alžběta Švábová, 2.kat.

(I.Sobková)

Praha 8 – postup do krajského kola

Ocenění za práci s veršem

Koleta Dohnalová, 2.kat.

(I.Sobková)

Praha 3 – Ocenění za poutavé vyprávění

-------------------

Nela Bíbová, 2.kat.

(K.Pavelková)

Praha 3 – Ocenění za kontakt s divákem

-------------------

Eva Arnoldová, 2.kat.

(K.Pavelková)

Praha 3 – postup do krajského kola

ČU

Eliška Slepičková, 2.kat.

(K.Pavelková)

Praha 3 – Ocenění za zaujetí textem

-------------------

Sára Špaková, 3.kat.

(K.Pavelková)

Praha 3 – postup do krajského kola

ČU

Agáta Mašková, 3.kat.

(I.Sobková)

Praha 8 – postup do krajského kola

Ocenění za kultivovaný projev

Amálie Nováková, 3.kat.

(I.Sobková)

Praha 3 – Ocenění za práci s dialogickým textem

------------------

Žaneta Chlumská, 3.kat.

(I.Sobková)

Praha 3 – Ocenění za výběr textu

------------------

Emma Horáková, 3.kat.

(I.Sobková)

Praha 3 – postup do krajského kola

ČU

Max.M. Tjunikov, 3.kat.

(I.Sobková)

Praha 3 – postup do krajského kola

Postup na celostátní přehlídku Dětská scéna 2016

Jorik J. Chase, 3.kat.

(I.Sobková)

Praha 1 – postup do krajského kola

(nemoc)

Hana Vítová, 4.kat.

(I.Sobková)

Praha 1 – postup do krajského kola

Postup na celostátní přehlídku Dětská scéna 2016

 

  

Soutěž ZUŠ – kolektivní dramatický projev/soubory

Inscenace

Soubor

(pedagog)

Krajské kolo 7.-9.4.2016 v ZUŠ Biskupská

Celorepublikové kolo 2.-5.6.2016 v ZUŠ Litvínov

Černošský Pán Bůh

Soubor KUK-u-řice

(I.Sobková)

Zlaté pásmo; Přímý postup do celorepublikového kola

ZLATÉ PÁSMO

Tak tady mě máte…  (Silverstein)

Soubor KUK-átko

(I.Sobková)

Zlaté pásmo

---------------------

 

 

Dětská scéna 2016

Inscenace

Soubor

(pedagog)

Obvodní kolo 19.3.2016 v DDM Praha 8, Spirála

Krajské kolo

2.-3.4.2016 v Karlínském Spektru

Otvírání 2016

Dětská scéna 2016 ve Svitavách

10.-16.6.2016

Černošský Pán Bůh

Soubor KUK-u-řice

(I.Sobková)

Přímý postup do krajského kola

Přímý postup na národní přehlídku Dětská scéna 2016

odehráno 12.6.

NOMINACE NA JIRÁSKŮV HRONOV 2016

Tak tady mě máte… (Silverstein)

Soubor KUK-átko

(I.Sobková)

Přímý postup do krajského kola

Doporučení do širšího výběru na národní přehlídku Dětská scéna 2016

odehráno 15.6. na DS ve Svitavách

 

  

Mladá scéna 2016

Inscenace

Soubor

(pedagog)

PŘEMOSTĚNÍ – postupová přehlídka mladého divadla 30.3.-3.4.2016 v Mostě

Národní přehlídka Mladého divadla v Ústí nad Orlicí

22.-26.6.2016

Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme…

Soubor KUK!

(I.Sobková)

Cena za inscenaci

Cena za scénář a režii

Postup na národní přehlídku

Odehráno 26.6. na MS

NOMINACE NA JIRÁSKŮV HRONOV 2016

NOMINACE NA SVĚTOVÝ FESTIVAL DO MONAKA

 

 

Soupis všech inscenací v roce 2015/2016

 Barbora Černochová

Pižďuchové – Celé léto v jediném dni“;  na motivy povídky R.Bradburyho (premiéra v ZDJC 19.6.2016)

 Kateřina Pavelková

Ročníkový soubor – „Perlorodky“; scénické čtení knihy J.Stránského (premiéra v sále ZUŠ Štítného 13.6.2016)

 Ivana Sobková

KUK-ačky – „Dobrodružství Kvaka a Žbluňka“; na motivy knížky A.Lobela Kvak a Žbluňk  jsou kamarádi (premiéra v ZDJC 19.6.2016)

KUK-íci – „Ostrov pro šest tisíc budíků“ (premiéra v ZDJC 19.6.2016)

KUK-átko – „Tak tady mě máte…“ (doporučení  na celostátní přehlídku Dětská scéna 2016; zlaté pásmo v krajském kole soutěže ZUŠ)

KUK-u-řice – „Černošský Pán Bůh“ (přímý postup na celostátní přehlídku Dětská scéna 2016; zlaté pásmo v krajském kole soutěže ZUŠ a přímý postup na celostátní kolo soutěže ZUŠ, ZLATÉ PÁSMO V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ; NOMINACE NA JIRÁSKŮV HRONOV 2016)

ZPÁTEČNÍCI – „Záři(o)vá romance“ (festival středoškolského divadla Il Gerione v Itálii květen 2016) + příprava nové inscenace „GertaS“ ; Hynek Tajovský a Vendelín Urban –„Ze života herců…“ - STUDENTSKÁ THALIE ZA AUTORSKÝ TVAR UMĚLECKÝCH ŠKOL, CENA DESIGNÉRŮ TV PRIMA ZA VÝTVARNÝ NÁPAD

KUK! – „Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme…“ (postup na celostátní přehlídku Mladá scéna 2016 ; cena za inscenaci a Cena za scénář a režii; NOMINACE NA JIRÁSKŮV HRONOV 2016)

 

 AKCE A VYSTOUPENÍ LDO VE ŠK.ROCE 2015/2016

 I.POLOLETÍ

12.9.2015 Babí léto v Bohnicích  - Záři(o)vá romance/Zpátečníci

2.10.2015 Akce Žižkaperk 15 aneb Kriminálka Želiv v Žižkovském divadle Járy Cimrmana (Členové divadelních skupin souboru KUK! si na svém letním soustředění s krycím názvem „KRIMINÁLKA ŽELIV“ připravili ukázky netradičního pojetí kriminalistických metod  formou čtyř krátkých filmů a jedné velké divadelní akce)

8.11.2015   Radotínská Radost, Kulturní středisko U Koruny (Záři/o/vá romance/Zpátečníci; Jídelna/KUK!)

19.-22.11.2015   BAF - Brno, Kulturní centrum Líšeň (Záři/o/vá romance/Zpátečníci - neděle 22.11.;  Jídelna (KUK! - sobota 21.11.)

17.12.2015 Literární kavárna I. (KUK-ÍCI a KUK-ÁTKO) v sále ZUŠ Štítného

18.12.2015 Literární kavárna II. (KUK-AČKY a KUK-U-ŘICE)  v sále ZUŠ Štítného

27.1.-30.1.2016  Zimní soustředění KUK-U-ŘICE/Černošský Pán Bůh -  na Kocandě v Želivě

  

II.POLOLETÍ

23.2.2016 – Pražská derniéra muzikálu Záři(o)vá romance/Zpátečníci (Divadlo MANA ve Vršovicích)

18.3.2016 Žižkovská noc (Jídelna/KUK!  + další hostující představení v ZUŠ Štítného)

19.3.2016 Otvírání/divadelní přehlídka/obvodní kolo – Spirála, DDM Praha 8  (Černošský Pán Bůh/KUK-u-řice, Tak tady mě máte…- S.Silverstein/KUK-átko) – PŘÍMÝ POSTUP OBOU INSCENACÍ DO KRAJSKÉHO KOLA

30.3-3.4.2016 Přemostění (postupová přehlídka mladého divadla v Mostě - Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme...,) CENA ZA ISNCENACI, CENA ZA REŽII A SCÉNÁŘ, POSTUP NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU MLADÉHO DIVADLA 

2.-3.4.2016 Otvírání/divadelní přehlídka/krajské kolo - Karlínské Spektrum (Černošský Pán Bůh/Kuk-řice a Tak tady mě máte.../KUK-átko) ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH PŘÍMÝ POSTUP NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÁ SCÉNA; TAK TADY MĚ MÁTE… DOPORUČENÍ DO ŠIRŠÍHO VÝBĚRU NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÁ SCÉNA

7.-9.4.2016 Krajská kolo soutěže ZUŠ/divadelní (Černošský Pán Bůh, Tak tady mě máte...) OBĚ INSCENACE ZÍSKALY ZLATÉ PÁSMO A ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH PŘÍMÝ POSTUP DO CELOREPUBLIKOVÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ

7.4.2016 Vítání občánků MÚ Praha 3 (recitace A.Švábová a M.Škorpil/KUK-íci)

1.5.2016 Studentská Thalie 2016 - nominace v Divadle Na Prádle (Zpátečníci - H.Tajovský, V.Urban - "Ze života herců..." POSTUP DO FINÁLE V SEKCI AUTORSKÝ TVAR

7.-13.5.2016 Il Gerione/studentská divadelní přehlídka v Itálii, Campagna (Zpátečníci – Záři(o)vá romance)

2.-5.6. 2016 Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ v Litvínově (Černošský Pán Bůh/KUK-u-řice ) ZLATÉ PÁSMO

10.-15.6. 2016 Dětská scéna Svitavy (Tak tady mě máte…/KUK-átko; Černošský Pán Bůh/KUK-u-řice – NOMINACE NA JIRÁSKŮV HRONOV 2016)

13.6.2016 Perlorodky/J.Stránský – premiéra scénického čtení v sále ZUŠ Štítného

16.6.2016 Vítání občánků MÚ Praha 3 (recitace K.Dohnalová/Kuk-átko)

17.6.2016 Slavnostní vyhlášení Studentské Thalie na Nové scéně Národního divadla STUDENTSKÁ THÁLIE 2016 ZA AUTORSKÁ TVAR UMĚLECKÝCH ŠKOL, CENA DESIGNÉRŮ TV PRIMA ZA VÝTVARNÝ NÁPAD

19.6. KOLÍK 2016 -  Závěrečné vystoupení všech skupin souboru KUK! (I.Sobková) + Pižďuchové (B.Černochová) v Žižkovském divadle Járy Cimrmana (Kuk-ačky/Dobrodružství Kvaka a Žbluňka, Kuk-íci/Ostrov pro šest tisíc budíků; Pižďuchové/Celé léto v jediném dni; Kuk-átko/Tak tady mě máte…; Kuk-u-řice/Černošský Pán Bůh; Zpátečníci/Ze života herců…; KUK!/Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme… +  ukázky recitace)

22.-26.6. 2016 Mladá scéna v Ústní nad Orlicí (Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme/KUK!) NOMINACE NA JIRÁSKŮV HRONOV 2016

 

Plánované akce a vystoupení o letních prázdninách

29.7.-6.6. 2016 Jiráskův Hronov 2016 (30.7. Černošský Pán Bůh, 1.8. Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme…)

12.-21.8. 2016 Letní soustředění souborů KUK! v Želivě – KONZERVA 2016 (I.Sobková)

30.8. 2016 „Dramatˇák  na zkoušku“ – od 13.00 v ZUŠ Štítného pro děti od 6ti let (K.Pavelková)