Grafický design

V hodinách grafického designu v rámci multimediálního oddělení výtvarného oboru se budeme zabývat:
 
  • výkladem principů grafického designu a možností jejich využití v tištěné i digitální podobě
  • přípravou návhů pro plakáty, pozvánky, navštívenky, knižní vazbu, webovou reklamu apod.
  • výrobou tištěných materiálů na základně správně připravených tiskových dat
  • prací s fotografiemi, retušováním, digitalizací, čištěním a umisťováním do kompozice
  • prací s grafickým software Adobe Photoshop, Illustrator a Indesign i s tabletem a tiskárnou
  • tvorbou vlastního portfolia, publikací na komunitních webech a populárních sociálních sítích
  • plánováním, přípravou a realizací vlastních projektů s možností uplatnění na soutěžích

 Zpět

ukázka photoshop