Výroční zpráva

Základní umělecké školy Praha 3, Štítného 5

za školní rok 2015/2016

 

I.

Základní údaje o škole

 

 1. Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5

 

 1. ředitel školy:

 

        ak.mal.Vladimír Vošahlík, e-mail:  zus.stitneho@seznam.cz,  tel.: 222 780 750

        

      statutární zástupce:

 

      MgA. Marketa Kytková,     e-mail: zus.stitneho@seznam.cz , tel.: 222 780 750

 

 1. web:  www.zus-stitneho.net,    e-mail.:  zus.stitneho@seznam.cz
 2. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku
 

 

 1. nové obory  - 0
 2. zrušené obory -0

 

 1. Místa poskytovaného vzdělávání

 

 1. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

adresa

vlastník budovy

výše nájemného/rok

vyučované obory

počet žáků

Praha 3, Štítného 5/520

Městská část Praha 3

674 340.-Kč

Výtvarný a literárně-dramatický

473

 

 1. jiná

adresa

vlastník budovy

výše nájemného / rok

vyučované obory

počet žáků

Praha 3, ZŠ V Zahrádkách 48

Městská část

Praha 3

30 tis.

Výtvarný, literárně- dramatický

62

 

 

 

 

II.

Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

 

počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

  kvalifikovaných

11

100%

  nekvalifikovaných

0

 

    

 Věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve fyzických osobách k 31.12.2015

v tom podle věkových kategorií

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

11

0

1

1

4

2

3

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

semináře

1

Dramatická výchova ve škole

2

DAMU Praha

MŠMT 343/2015-1-154

kurzy

 

 

 

 

doplňkové pedagogické studium

 

 

 

 

školský management

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy

           

Fyzické osoby celkem

Přepočtení na plné zaměstnance

2

1,5

 

 

      Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

 

 

počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

semináře

 

 

 

 

kurzy

 

 

 

 

jiné (uvést jaké)

 

 

 

 

 

 

III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)

 

 1. Cizí státní příslušníci

 

EU

Cizinci – (Školský zákon § 20 odst. 2 písm. d)

ostatní

2

9*

0

 

 

3.     Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením

 

VOŠ

1)Tereza Roušová, SUPŠ

 

 

1)Eliška Nováková, VOŠ Pedagogická

1)Matyáš Grimmich, AVU Praha

2) Natálie Prigancová, Michael

2) Martina Gucká, VOŠ Hellichova,

2) Eva Jurková, AVU Vídeň

3)Alžběta Boučková, Výtvarné Gym. Pražačka

 

3) Natalie Stavrovskaja,  Lausane, Institut Design

4)Kristina Hlinková, SUPŠ

 

4)  Petr Dejmek, AVU Praha

5)Františka Jirásková, SPŠG Hellichova

 

5) Margareta Kalinovska,

Vys. umělecká škola v Halle

6) Kristina Vytejčková, Výtvarné Gym. Pražačka

 

6)Filip Messiereur, AVU Praha

 

 

 

 

 

7) Magdalena Uhlířová, AVU Praha

 

 

8)Kateřina Ludvíková, UJEP Ústí nad L.

 

 

9) Kristýna Javorinská, PFUK Praha

 

 

10) Marie Kuklíková, UJEP, Ústí nad L.

 

 

11) Lucie Bečvářová, Ostravská Universita kresba

 

 

12) Barbora Němcová, UJEP Ústí nad L.

 

 

13) Martin Fischer, Ostravská universita, socha

 

 

14) Josef Javorský, PFUK

 

 

15) Kateřina Ludvíková, UJEP Ústí nad L.

 

4.     Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

počet žáků:

bezbarierový vstup do objektu školy       ne

 

 

IV.

Aktivity právnické osoby

 

Výtvarný obor

9.6.2016 – 30.6.2016  výstava výtvarného oboru na závěr šk. roku 2015/2016 v budově ZUŠ Štítného 5

 

 

 

Literárně-dramatický obor

I. pololetí:

12.9.2015 Babí léto v Bohnicích  - Záři(o)vá romance/Zpátečníci

2.10.2015 Akce Žižkaperk 15 aneb Kriminálka Želiv v Žižkovském divadle Járy Cimrmana (Členové divadelních skupin souboru KUK! si na svém letním soustředění s krycím názvem „KRIMINÁLKA ŽELIV“ připravili ukázky netradičního pojetí kriminalistických metod  formou čtyř krátkých filmů a jedné velké divadelní akce)

8.11.2015   Radotínská Radost, Kulturní středisko U Koruny (Záři/o/vá romance/Zpátečníci; Jídelna/KUK!)

19.-22.11.2015   BAF - Brno, Kulturní centrum Líšeň (Záři/o/vá romance/Zpátečníci - neděle 22.11.;  Jídelna (KUK! - sobota 21.11.)

17.12.2015 Literární kavárna I. (KUK-ÍCI a KUK-ÁTKO) v sále ZUŠ Štítného

18.12.2015 Literární kavárna II. (KUK-AČKY a KUK-U-ŘICE)  v sále ZUŠ Štítného

27.1.-30.1.2016  Zimní soustředění KUK-U-ŘICE/Černošský Pán Bůh -  na Kocandě v Želivě 

II. pololetí:

23.2.2016 – Pražská derniéra muzikálu Záři(o)vá romance/Zpátečníci (Divadlo MANA ve Vršovicích)

18.3.2016 Žižkovská noc (Jídelna/KUK!  + další hostující představení v ZUŠ Štítného)

19.3.2016 Otvírání/divadelní přehlídka/obvodní kolo – Spirála, DDM Praha 8  (Černošský Pán Bůh/KUK-u-řice, Tak tady mě máte…- S.Silverstein/KUK-átko) – PŘÍMÝ POSTUP OBOU INSCENACÍ DO KRAJSKÉHO KOLA

30.3-3.4.2016 Přemostění (postupová přehlídka mladého divadla v Mostě - Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme...,) CENA ZA ISNCENACI, CENA ZA REŽII A SCÉNÁŘ, POSTUP NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU MLADÉHO DIVADLA 

2.-3.4.2016 Otvírání/divadelní přehlídka/krajské kolo - Karlínské Spektrum (Černošský Pán Bůh/Kuk-řice a Tak tady mě máte.../KUK-átko) ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH PŘÍMÝ POSTUP NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÁ SCÉNA; TAK TADY MĚ MÁTE… DOPORUČENÍ DO ŠIRŠÍHO VÝBĚRU NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÁ SCÉNA

7.-9.4.2016 Krajská kolo soutěže ZUŠ/divadelní (Černošský Pán Bůh, Tak tady mě máte...) OBĚ INSCENACE ZÍSKALY ZLATÉ PÁSMO A ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH PŘÍMÝ POSTUP DO CELOREPUBLIKOVÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ

7.4.2016 Vítání občánků MÚ Praha 3 (recitace A.Švábová a M.Škorpil/KUK-íci)

1.5.2016 Studentská Thalie 2016 - nominace v Divadle Na Prádle (Zpátečníci - H.Tajovský, V.Urban - "Ze života herců..." POSTUP DO FINÁLE V SEKCI AUTORSKÝ TVAR

7.-13.5.2016 Il Gerione/studentská divadelní přehlídka v Itálii, Campagna (Zpátečníci – Záři(o)vá romance)

2.-5.6. 2016 Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ v Litvínově (Černošský Pán Bůh/KUK-u-řice ) ZLATÉ PÁSMO

10.-15.6. 2016 Dětská scéna Svitavy (Tak tady mě máte…/KUK-átko; Černošský Pán Bůh/KUK-u-řice – NOMINACE NA JIRÁSKŮV HRONOV 2016)

13.6.2016 Perlorodky/J.Stránský – premiéra scénického čtení v sále ZUŠ Štítného

16.6.2016 Vítání občánků MÚ Praha 3 (recitace K.Dohnalová/Kuk-átko)

17.6.2016 Slavnostní vyhlášení Studentské Thalie na Nové scéně Národního divadla STUDENTSKÁ THÁLIE 2016 – cena za AUTORSKOU TVÁŘ UMĚLECKÝCH ŠKOL      a cena DESIGNÉRŮ TV PRIMA za výtvarný nápad.

19.6. KOLÍK 2016 -  Závěrečné vystoupení všech skupin souboru KUK! (I.Sobková) + Pižďuchové (B.Černochová) v Žižkovském divadle Járy Cimrmana (Kuk-ačky/Dobrodružství Kvaka a Žbluňka, Kuk-íci/Ostrov pro šest tisíc budíků; Pižďuchové/Celé léto v jediném dni; Kuk-átko/Tak tady mě máte…; Kuk-u-řice/Černošský Pán Bůh; Zpátečníci/Ze života herců…; KUK!/Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme… +  ukázky recitace)

22.-26.6. 2016 Mladá scéna v Ústní nad Orlicí (Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme/KUK!) NOMINACE NA JIRÁSKŮV HRONOV 2016

 

2.   Mezinárodní aktivity

 

země

město

specifikace, typ akce

Itálie

Campagna

Účast na Festivalu Gerione 2016

 

Uveďte partnerské subjekty: Gymnázium (Střední škola) v Campagni, Itálie (u Neapole)

 

 

3.   Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)

           

název soutěže

obor

počet zúčastněných žáků

umístění do 3.místa

MÉNĚ TEKEL

Výtvarný

8

1.Cena - Elizabeth Zaltsman

2.Cena - Veronika Zpěváková

KAREL IV. /Pedagogické muzeum

Výtvarný

4

Kat.: 15-18 let  -

1. Cena – Martina Opletalová

Soutěžní

přehlídka ZUŠ

Literárně- dramatický

12

Zlaté pásmo – Černošský pánbůh

Soutěžní přehlídka ZUŠ

Literárně- dramatický

10

Zlaté pásmo – TAK TADY MNE MÁTE -Pásmo Siversteina – nejmladší žáci

Dětská scéna 2016              ve Svitavách

Literárně- dramatický

12

ČERNOŠSKÝ PÁNBŮH , mladší žáci

 

Nominace na Jiráskův Hronov

Studentská Thalie 2016      na Nové scéně Národního divadla

Literárně- dramatický

2

cena za Autorskou tvář uměleckých škol     a cena Designerů TV Prima za výtvarný nápad.

 

Národní přehlídka Mladého divadla v Ústí nad Orlicí

Literárně- dramatický

9

JÍDELNA, ANEB VAŘÍM, VAŘÍŠ, VAŘÍME  - starší žáci

 

Nominace na Jiráskův Hronov

 

Nominace na  Světový festival do Monaka

 

4.   Granty

 

účel akce

vyhlašovatel

výše přidělených finančních prostředků

 

 

 

 

5.    Spolupráce s partnery :  Pravidelná spolupráce s Městskou Částí Praha 3,  účinkování literárně-dramatického oboru na Vítání občánků přednesem

 

 

V.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

 

 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve šk. roce 2015/16  nebyla

 

 1. Výsledky jiných inspekcí a kontrol

 

VI.

Úplata za vzdělávání

 

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)

% skutečných průměrných neinv. výdajů školy na žáka (§ 8 vyhl.č.71/2005 Sb.)

úplata za vzdělávání za rok (v tis. Kč)

HO

VO

TO

LDO

průměr - indiv. výuka

průměr - kolektivní výuka

průměr

průměr

průměr

 

 

193,8

 

181,8

110%

1 088

 

 

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

 

Hlavní činnost

 

Naše škola hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, a to jak na úrovni nákladů, tak výnosů.

Výše nákladů i výnosů odpovídá ve většině položek rozpočtu a odchylky od 50% schváleného rozpočtu se k 30.6.2016 pohybují v řádu jednotek procent (výnosy celkem činí55,4 %; náklady celkem 48,3%).

Dosažený zlepšený výsledek hospodaření činí k 30.6.2016  +355 540,25 Kč.

 

Největší odchylku od 50% čerpání rozpočtu vykazuje položka spotřeba energie. Skutečné náklady na energie se zobrazují záporným číslem.

Důvodů záporné hodnoty je několik.

Největší vliv na zápornou výši energetických nákladů v polovině roku má skutečnost, že naše škola sídlí v nájmu budovy ve vlastnictví Městské části Praha 3. V části této budovy sídlí také organizace zřízená MČ P3 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, kterému naše ZUŠ na základě smluvní dohody 2x ročně přefakturovává poměrnou část nákladů na energie. Nejedná se o doplňkovou činnost.

Výpočet provádíme poměrnou částí na skutečné spotřebě dle měřících přístrojů.. V účetnictví se přefakturace projeví mínusem v nákladech na energie. Protože však na většinu energií ZUŠ vytváří účetní dohadné položky teprve koncem roku (dohadné položky na energie se účetně tvoří s ohledem na zaplacené zálohy až koncem kalendářního roku a představují převážnou část těchto nákladů), dochází u jednotlivých typů energií v závislosti na četnosti zúčtovacích období za první polovinu roku k vykazování velmi malých či spíše záporných nákladů..

Dalším podstatným důvodem je průběžná přefakturace energetických nákladů z hlavní do doplňkové činnosti z titulu pronájmů. I toto odúčtování nákladů z hlavní činnosti v průběhu roku se projeví zápornou hodnotou ukazatele.

Z těchto důvodů není možné vykázat v polovině roku ideální cca 50% plnění nákladů na energie. Na konci roku však budou energie vykázány standardně.

 

Položka spotřební materiál byla čerpána ve výši 29,5% a to zejména na výtvarné potřeby (4,5 tis Kč), kancelářské potřeby (11,2 tis Kč) a čisticí prostředky (0,5 tis Kč). V položce se také odráží náklady na pořízení dlouhodobého majetku, nesplňujícího hranici pro zařazení do DDHM. Nákupy spotřebního materiálu neprobíhají v průběhu roku rovnoměrně - neboť zpravidla dochází k největším nákupům na začátku školního roku v průběhu měsíců září a října.

 

V položce drobný hmotný majetek nevykazuje naše škola zatím žádné čerpání. Z rozpočtovaných prostředků plánujeme pořízení několika počítačů do nově chystané počítačové učebny, jejíž zřízení se nachází v přípravné fázi. Pokud by výše prostředků nepokrývala potřebnou finanční náročnost, zvažujeme na dokrytí požádat zřizovatele o čerpání prostředků z rezervního fondu.

 

Naopak v případě služby celkem(rozpočet 831,7 tis Kč; čerpáno 559,4 tis Kč) došlo k překročení rozpočtu a to zejména díky nájemnému (rozpočet 381,4 tis Kč, čerpáno 359,2 tis Kč) budovy školy hrazenému Městské části Praha 3, které vykazujeme ve výši 94,2%. K překročení tohoto ukazatele dochází, jelikož máme v rozpočtu zavedeno v souladu s obdrženými rozpočtovými opatřeními nájemné pouze na 1. pololetí (příspěvek z rozpočtu zřizovatele, tj. Hlavního města Prahy). Nájemné budovy se tímto způsobem promítá do rozpočtu v pololetí každý rok. Pokud by se do rozpočtu zahrnula i částka nájemného na 2. pololetí (rozpočet by se zvýšil na hodnotu 1 168,7 tis Kč), procento plnění ukazatele by kleslo na 47,9 %.

 

Dále nejsou dočerpány náklady na opravu a údržbu. Prostředky byly čerpány na elektropráce (4,4 tis Kč), opravu otevírání dveří (12,9 tis Kč) a opravu notebooku (3,8 tis Kč). Dále předpokládáme náklady s přípravou počítačové učebny.

 

Náklady na úklidjsou nulové, neboť úklid je zajišťován zaměstnancem školy (školnice-uklízečka).

 

Také odpisy celkem jsou nulové, neboť v současné době naše škola neodepisuje žádný majetek.

 

Jiné ostatní náklady jsou souhrnem nákladů na členský poplatek Asociaci ZUŠ (2 tis Kč jednorázově zaplaceno na celý rok), účastnické poplatky na přehlídky LDO (27,8 tis Kč). Z titulu věcné náplně jednotlivých nákladů položky není možné v polovině roku dosáhnout 50% čerpání rozpočtu (termíny konání přehlídek).

 

V případě výnosů z poskytování služeb (školné) dochází k více než 50% plnění rozpočtovaných příjmů (58,14%). Rozpočtovaný výnos je ve výši 1 090 tis Kč, skutečnost k 30.06.2016 činí 633,8 tis Kč. Důvodem překročení 50% rozpočtované výše jsou letní prázdniny, neboť školné je vybíráno pouze na 10 měsíců v roce, z nichž již 6 uplynulo. Proto dochází za měsíce leden-červen každého roku k více než 50% plnění rozpočtu z výnosů ze školného.

 

Doplňková činnost

 

Dosažený zlepšený výsledek hospodaření činí k 30.6.2016  +41 392 tis Kč.

Výnosy doplňkové činnosti ve výši 51,3 tis Kč jsou realizované z pronájmu nebytových prostor - učeben (19,8 tis Kč) a školnického bytu (31,4 tis Kč) a příspěvku na energie (0,2 tis Kč).

Náklady doplňkové činnosti ve výši 9,9 jsou tvořeny náklady na energie (voda, elektřina, plyn), podílem na provozních nákladech (údržba, odvoz odpadů, účetnictví) a podílem na mzdových nákladech pracovníka zajišťujícího úklid budovy. Předpokládaný hospodářský výsledek z  DČ odhadujeme v souladu s rozpočtem ve výši cca 70 tis Kč.

 

Mzdová oblast

 

            V tabulce č. 3 je ve sloupci 1 uveden upravený limit prostředků na platy na rok 2016. Tento však zatím neobsahuje vlastní zdroje organizace, které máme v rozpočtu zavedeny ve výši 47 tis Kč. K úpravě limitu prostředků na platy o vlastní zdroje každoročně dochází na základě naší žádosti až na podzim, kdy je již zjevné, jakým objemem prostředků  z vlastních zdrojů celkem budeme dokrývat přečerpané náklady na platy hospodářku a uklízečku. Naopak ve sloupci č. 2 jsou uvedeny náklady ve výši skutečně vyplacených mezd, tedy včetně mezd z vlastních zdrojů organizace (za leden - červen 23,6 tis Kč).

 

Kapitálové výdaje

 

Kapitálové výdaje v uvedeném období  škola nerealizovala.

 

 

 

 V Praze, 31.9.2016                                                       řed. ZUŠ ak.mal. Vladimír Vošahlík