OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo soubor opatření pro zmírnění dopadů inflace. V rámci tohoto souboru opatření mohou zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy požádat o příspěvek na úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole a o příspěvek na náklady související s účastí žáků na soustředěních. Podrobné informace naleznete v přiložených dokumentech:

 

 

Příloha : Pokyn ředitele, kterým se provádí realizace Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti

 

Formulář č.1- Žádost o prominutí úplaty za vzdělávání 

 

Formulář č.2- Žádost o příspěvek na náklady související s konáním soustředění žáků