Oznámení o průběhu Figurální kresby:

 V letošním školním roce 2020/21 bude figurální kresba 22.6.,23.6. 24.6 a naposled 25.6.  Využijte pokud možno tyto termíny, pak se bude pokračovat až v září.  Uvítali bychom, pokud napíšete, kdy přijdete na naší adresu zus.stitneho@seznam.cz

Odloučené pracoviště v Základní škole V Zahrádkách se řídí směrnicemi  ředitelsví Základní umělecké školy v Praze 3, Štítného 5, uvedeno výše 

 

MANUÁL ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V PRAZE  3.
 
Informace k provozu Základní umělecké školy, Praha 3, Štítného 5     (dále jen ZUŠ mŠtítného 5)               v areálu   Základní školy V Zahrádkách 48,  Praze 3.( dále jen ZŠ Jarov) 
 
ZUŠ Praha 3, Štítného 5, obnovuje prezenční výuku v areálu ZŠ v Zahrádkách 48, od 19.dubna 2021. Ředitelství ZUŠ stanovuje k návratu prezenční výuky tyto podmínky:

 

Je povolena výuka  10 žáků bez povinnosti dokládat testy. Pokud bude skupina větší nad 10 žáků, je třeba testování kontrolovat a tím i doložit, případně jiným prokazatelným způsobem, pokud tuto povinnost žáci nemají ( protilátky, očkování atd.) Je  možné také žáky rozdělit do skupin, nepřesahujících 10 žáků.

 

Upozorňuji, že
ve výuce je nutné dodržení protiepidemických opatření, zejména ochrana dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. To se týká učitele i žáka. Dalším opatřením je hygiena rukou a častá výměna vzduchu v místnostech.

 

Vážení rodiče,

Na Základní škole V Zahrádkách 48 v Praze 3, vzniklo ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Praze 3,  Štítného 5  společné pracoviště Výtvarného a Literárně-dramatického oboru. ZUŠ Štítného vyučuje podle vlastního specifického Školního vzdělávacího programu, který zaručuje úroveň a kvalitu výuky. ( www.zus-stitneho.net)  

Nabízíme tento speciální program Vašim dětem, žákům Základní školy V Zahrádkách. Areál školy vytváří chráněnou komunitní jednotku, kde můžou děti trávit čas téměř celý den v bezpečí smysluplnou činností a ušetříme Vám problémy s dojížděním do budovy v Štítného ulici. Děti zde v klidu relaxují a současně budují základy pro budoucí povolání, zatím co jsou rodiče v zaměstnání.

Pokud máte zájem se zapojit do nabízených aktivit, podávejte přihlášky prostřednictvím elektronických přihlášek na webu naší ZUŠ, Štítného 5, na adresu www.zus-stitneho.net . Nezapomeňte uvést pracoviště V Zahrádkách.

 

PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ZAHRÁDKÁCH  

 

ak.mal.Daniela Messiereurová  Výtvarný obor(začátek až od  14.9.2020), ATELIER

Úterý  13.30 až 15.40 – školní děti

Pátek 13.00 až  14.30 – předškolní děti

14.50 až  17.00 – školní děti  (telefon: 736 154 573) Školné je 1000.-Kč

MgA. Lenka Rašková  Výtvarný obor ( začátek od 7.9.2020)  ATELIER S LENKOU

Pondělí: 15.30-17.00

Úterý: 13.30 – 15.00,     15.30 - 17.00

Středa: 14.00 – 15.30

Čtvrtek: 14.00 -15.30

Pátek: 15.00 – 16.30   (telefon: 608 751 256) Školné za pololetí je  1 000.-Kč

Ak.mal.Boris Nosek – Keramika a malba na porcelán (začátek od 7.9.2020) ATELER KERAMIKY

Školné 1600.-Kč za pololetí,   ( Ak.mal.B. Nosek telefon: 604 775 633)

Předpokládané termíny výuky bude v pondělí, středa a čtvrtek. Pondělí od 14.00 do 16.15 hodin. Ve středu budou dvě skupiny za sebou. Od 13.00 do 15.00 a od 15.15. do 17.30 hodin. Ve čtvrtek od 15.00 17.15 hodin.

Kateřina Janatová Dis.:  Keramika zaměřená na tvarování, včetně točení (začátek od 7.8.2020 ) ATELIER KERAMIKY ( telefon: 775 387 364 )

Termíny výuky jsou v úterý a středa.  Úterý od 14.00 do 16.15 hodin. Ve středu od 15.15 do 17.30 hodin. 

Školné 1600.- Kč za pololetí (začátek od 7.9.2020) ATELIER KERAMIKY

Kateřina Pavelková:  Literárně-dramatický obor, prostor v družině (telefon: 723 316 022)

Úterý:  16.30-18.00 přípravka (1-3. tř.)

 

Zájemci o výtvarný nabo literárně-dramatický obor mohou vyplnit přihlášku na našich webových stránkách ( Lišta Přihlášky)

Pokud zájemci o studium výtvarného oboru nestihnou některý z vypsaných termínů talentových zkoušek, mohou se přihlásit po prázdninách.

Žáci se průběžně přihlašují během září, nejlépe první týden. Budova je otevřena od 14.00 do 19.30 hodin. Používejte kód vchodu, nebo zvoňte na ředitelnu. Vstupní kód vám sdělíme po telefonu.

Pokud žáci pokračují, většinou je výuka ve stejný termín, jako v minulém šk. roce. Noví uchazeči si musí v ředitelně domluvit termín. V pátek od 13.00 hodin je speciální třída pro pětileté děti. Přípravky jsou většinou od 14.00 hodin, každý den.  Figurální kresba je každý den od 16.30 do 19.30 hodin, kromě pátku, kdy je od 15.00 hodin. První týden od 1.9 do 4.9.se koná zápis.

Studenti věku středoškolského a starší přijdou do ředitelny, kde dostanou instrukce k zařazení do studia. 

Přijímací řízení na Literárně-dramatický obor:

 

Děti na LDO se přijímají na základě pohovoru s vyučujícím 

ZÁPIS: Kdykoli přímo u vyučujících v hodinách dle rozvrhu nebo v ředitelně školy

Kateřina Pavelková           středa, čvtrtek,  v ZŠ V Zahrádkách 48 v úterý od 16.30 - 18.00 hodin

Zuzana Sobková               pondělí, úterý, čtvrtek

Gabriela Zelená Sittová    úterý, středa

Ivana Sobková                  pondělí až pátek 

 

Rozvrhy literárně dramatického oboru 2019/2020

...více informací na stránce "Rozvrh hodin LDO"

 

Budova ZUŠ Štítného 5  

Kateřina Pavelková  (pavelkovak@volny.cz)                                                   středa, čtvrtek 

Budova ZŠ V Zahrádkách 48 (Družina)                                                            úterý  

Zuzana Sobková (zuzana.sobkova.ticha@gmail.com)                                   pondělí, úterý, čtvrtek

 

 

Ivana Sobková  ( ivanasobkova@seznam.cz, www.kukdivadlo.cz)                        pondělí-pátek

          vyvěšeno na http://www.kukdivadlo.cz/rozpis-zkousek/rozvrh-hodin

 

 Budova ZUŠ Štítného, RC Ulitka

Gabriela Sittová Zelená   (gabriela.sittova@centrum.cz)                                    úterý, středa