Základní umělecká škola,

Praha 3, Štítného 5, zahajuje přijímací řízení na školní rok 2018/2019

Zájemci o výtvarný obor od 5. do 7. let mohou vyplnit přihlášku na našich webových stránkách ( Lišta Přihlášky)

Děti od 7. let zveme k talentovým zkouškám, kde si mohou prověřit předpoklady (talent) pro výtvarné vyjadřování.

Talentové zkoušky se vypisují v termínech 28.5, 29.5 a 30.5. 2018 a dále ještě 11.6., 12.6. a 13.6.2018.  Děti od 7. let do 10. let  přijdou ve zvoleném termínu ve 14.00 hodin. Starší než 10 let v 16.00 hodin.

Všechny děti si k talentové zkoušce mohou přinést 5 domácích prací a základní výtvarné pomůcky: Tužku, gumu a pastelky.

Pokud zájemci o studium výtvarného oboru nestihnou některý z vypsaných termínů talentových zkoušek, mohou - pokud bude volná kapacita - se přihlásit i mimo vypsané termíny talentových zkoušek. A to do konce června, nebo po prázdninách.

Žáci se průběžně přihlašují během září, nejlépe první týden. Budova je otevřena od 14.00 do 19.30 hodin. Používejte kód vchodu, nebo zvoňte na ředitelnu. Vstupní kód vám sdělíme po telefonu.

Pokud žáci pokračují, většinou je výuka ve stejný termín, jako v minulém šk. roce. Noví uchazeči si musí v ředitelně domluvit termín. V pátek od 13.00 hodin je speciální třída pro pětileté děti. Přípravky jsou většinou od 14.00 hodin, každý den.  Figurální kresba je každý den od 16.30 do 19.30 hodin, kromě pátku, kdy je od 15.00 hodin. První týden od 4.9 do 8.9.se ještě plně nepracuje, většinou se koná zápis.

Studenti věku středoškolského a starší přijdou do ředitelny, kde dostanou instrukce k zařazení do studia.  Zájemcií o plošný design či digitální malbu, úpravu fotografií, filmovou a televizní grafiku, animaci a další oblasti počítačové grafiky.

Více informací ZDE

 

Přijímací řízení na Literárně-dramatický obor:

 

Děti na LDO se přijímají na základě pohovorů s učiteli do 30.6.2018

Předběžné rozvrhy literárně dramatického oboru

Budova ZUŠ Štítného 5  

Kateřina Pavelková  úterý, středa, čtvrtek    

Ivana Sobková  ( ivanasobkova@seznam.cz, www.kukdivadlo.cz)

-          bude vyvěšeno na http://www.kukdivadlo.cz/rozpis-zkousek/rozvrh-hodin

 Budova ZŠ Jarov – Zahrádky

Gabriela Sittová Zelená   (gabriela.sittova@centrum.cz)    středa