Pozvánka na slavnostní ukončení školního roku 2021/2022.

Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy, přijměte srdečné pozvání na slavnostní podvečer, který se koná 9.června 2022 v 18 hodin v Divadelním sále ZUŠ (1.patro vlevo učebna č.15). Zahájíme ukázkou představení "Otazník" Divadelního souboru KUKíci, které nás bude reprezentovat na celorepublikové /národní přehlídce Dětská scéna 2022. Po představení si můžete prohlédnout ostatní prostory budovy, kde budou vystaveny práce Výtvarného oboru. 

 

 

Informace k provozu Základní umělecké školy, Praha 3, Štítného 5  v areálu   Základní školy V Zahrádkách 48,  Praze 3.( dále jen ZŠ Jarov)

 

 Vážení rodiče,

Na Základní škole V Zahrádkách 48 v Praze 3, vzniklo ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Praze 3,  Štítného 5  společné pracoviště Výtvarného a Literárně-dramatického oboru. ZUŠ Štítného vyučuje podle vlastního specifického Školního vzdělávacího programu, který zaručuje úroveň a kvalitu výuky. ( www.zus-stitneho.net)  

Nabízíme tento speciální program Vašim dětem, žákům Základní školy V Zahrádkách. Areál školy vytváří chráněnou komunitní jednotku, kde můžou děti trávit čas téměř celý den v bezpečí smysluplnou činností a ušetříme Vám problémy s dojížděním do budovy v Štítného ulici. Děti zde v klidu relaxují a současně budují základy pro budoucí povolání, zatím co jsou rodiče v zaměstnání.

Pokud máte zájem se zapojit do nabízených aktivit, podávejte přihlášky prostřednictvím elektronických přihlášek na webu naší ZUŠ, Štítného 5, na adresu www.zus-stitneho.net . Nezapomeňte uvést pracoviště V Zahrádkách.

 

PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ZAHRÁDKÁCH  

 

ak.mal.Daniela Messiereurová  Výtvarný obo r(začátek až od  13.9.2021), ATELIER

Úterý  14.00 až 16.30 – školní děti

Pátek 13.00 až  14.30 – předškolní děti

14.50 až  17.00 – školní děti  (telefon: 736 154 573) Školné je 1000.-Kč

MgA. Lenka Rašková  Výtvarný obor ( začátek od 13.9.2021)  ATELIER S LENKOU

Pondělí: 13.30-15.45

Úterý: 14.00 – 16.15,   

Středa: 14.00 – 16.15

Čtvrtek: 14.00 -16.15

Pátek: 13.00 – 15.15   (telefon: 608 751 256) Školné za pololetí je  1 300.-Kč

Ak.mal.Boris Nosek – Keramika a malba na porcelán (začátek od 13.9.2021) ATELER KERAMIKY

Školné 1600.-Kč za pololetí,   ( Ak.mal.B. Nosek telefon: 604 775 633)

Předpokládané termíny výuky bude v pondělí, středa a čtvrtek. Pondělí od 14.00 do 16.15 hodin. Ve středu. od 13.00 do 15.00  a ve čtvrtek od 15.00 17.15 hodin.

Kateřina Janatová Dis.:  Keramika zaměřená na tvarování, včetně točení (začátek od 13.9.2021 ) ATELIER KERAMIKY ( telefon: 775 387 364 )

Termíny výuky jsou v úterý a středa.  Úterý od 14.00 do 16.15 hodin. Ve středu od 15.15 do 17.30 hodin. 

Školné 1600.- Kč za pololetí (začátek od 13.9.2021) ATELIER KERAMIKY

 

Zájemci o výtvarný nabo literárně-dramatický obor mohou vyplnit přihlášku na našich webových stránkách ( Lišta Přihlášky)

Pokud zájemci o studium výtvarného oboru nestihnou některý z vypsaných termínů talentových zkoušek, mohou se přihlásit po prázdninách.

Žáci se průběžně přihlašují během září, nejlépe první týden. Budova je otevřena od 14.00 do 19.30 hodin. Používejte kód vchodu, nebo zvoňte na ředitelnu. Vstupní kód vám sdělíme po telefonu.

Pokud žáci pokračují, většinou je výuka ve stejný termín, jako v minulém šk. roce. Noví uchazeči si musí v ředitelně domluvit termín. V pátek od 13.00 hodin je speciální třída pro pětileté děti. Přípravky jsou většinou od 14.00 hodin, každý den.  Figurální kresba je každý den od 16.30 do 19.30 hodin, kromě pátku, kdy je od 15.00 hodin. První týden od 1.9 do 4.9.se koná zápis.

Studenti věku středoškolského a starší přijdou do ředitelny, kde dostanou instrukce k zařazení do studia. 

 

Přijímací řízení na Literárně-dramatický obor:

 

  • Děti na LDO se přijímají na základě pohovoru s vyučujícím 
  • ZÁPIS - přímo u vyučujících v hodinách, telefonicky, elektronicky nebo v ředitelně školy

 

Kateřina Pavelková           středa, čvtrtek,  

Zuzana Sobková               pondělí, úterý, čtvrtek

Ivana Sobková                  pondělí až pátek 

 

Předběžné rozvrhy literárně dramatického oboru 2021/2022 a kontakty na vyučující

Kateřina Pavelková

(tel. 723 316 022)

 

Starší žáci (2006-2010)

Středa 15.00-17.15

 

Mladší žáci (2011-2014)

Čtvrtek 14.40-16.10

 

Zuzana Sobková

(tel. 773 204 052)

 

KUKlíci (2012-2015)

Pondělí 15.00-16.30

 

KUK-AČKY  II.  (2007-2009)  

Úterý 16.00-19.00

 

KUK-ÍCI  II.  (2006-2009)   

Čtvrtek 17.00-20.00

 

Starší žáci (2005-2008)

Pondělí 17.00-19.15

 

Ivana Sobková

(tel. 775 290 874)

 

KUKly  (2009-2013) 

Středa 15.00-17.15

 

KUK-AČKY  I.  (2007-2009)  

Úterý 16.00-19.00

 

KUK-ÍCI  I.  (2006-2008)   

Čtvrtek 17.00-20.00

 

KUK-ÁTKO  (2003-2004)      

Pátek 15.00-18.00

 

 

...více informací na stránce "Rozvrh hodin LDO"