Oddělení v ZŠZahrádkách 48

Informace k provozu Základní umělecké školy, Praha 3, Štítného 5  v areálu   Základní školy V Zahrádkách 48,  Praze 3.( dále jen ZŠ Jarov)

 

 Vážení rodiče,

Na Základní škole V Zahrádkách 48 v Praze 3, vzniklo ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Praze 3,  Štítného 5  společné pracoviště Výtvarného oboru. ZUŠ Štítného vyučuje podle vlastního specifického Školního vzdělávacího programu, který zaručuje úroveň a kvalitu výuky. ( www.zus-stitneho.net)  

Nabízíme tento speciální program Vašim dětem, žákům Základní školy V Zahrádkách. Areál školy vytváří chráněnou komunitní jednotku, kde můžou děti trávit čas téměř celý den v bezpečí smysluplnou činností a ušetříme Vám problémy s dojížděním do budovy v Štítného ulici. Děti zde v klidu relaxují a současně budují základy pro budoucí povolání, zatím co jsou rodiče v zaměstnání.

Pokud máte zájem se zapojit do nabízených aktivit, podávejte přihlášky prostřednictvím elektronických přihlášek na webu naší ZUŠ, Štítného 5, na adresu www.zus-stitneho.net . Nezapomeňte uvést pracoviště V Zahrádkách.

 

PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ZAHRÁDKÁCH  

 

ak.mal.Daniela Messiereurová  Výtvarný obo r(začátek až od  13.9.2021), ATELIER

Úterý  14.00 až 16.30 – školní děti

Pátek 13.00 až  14.30 – předškolní děti

14.50 až  17.00 – školní děti  (telefon: 736 154 573) Školné je 1000.-Kč

MgA. Lenka Rašková  Výtvarný obor ( začátek od 13.9.2021)  ATELIER S LENKOU

Pondělí: 13.30-15.45

Úterý: 14.00 – 16.15,   

Středa: 14.00 – 16.15

Čtvrtek: 14.00 -16.15

Pátek: 13.00 – 15.15   (telefon: 608 751 256) Školné za pololetí je  1 300.-Kč

Ak.mal.Boris Nosek – Keramika a malba na porcelán (začátek od 13.9.2021) ATELER KERAMIKY

Školné 1600.-Kč za pololetí,   ( Ak.mal.B. Nosek telefon: 604 775 633)

Předpokládaný termín výuky bude ve čtvrtek od 14.00 17.15 hodin.

Kateřina Janatová Dis.:  Keramika zaměřená na tvarování, včetně točení (začátek od 13.9.2021 ) ATELIER KERAMIKY ( telefon: 775 387 364 )

Termíny výuky jsou v úterý a středa.  Úterý od 14.00 do 16.15 hodin. Ve středu od 15.15 do 17.30 hodin. 

Školné 1600.- Kč za pololetí (začátek od 13.9.2021) ATELIER KERAMIKY