Co je to LDO (literárně dramatický obor)? Pedagogové LDO ZUŠ Štítného

Literárně dramatický obor je určen dětem od 5ti let až po dospělé. Prostřednictvím tvořivých činností (pohybových, mluvních, hereckých, slovesných, dramatických, hudebních, výtvarných atp.) se rozvíjejí umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Základním principem výuky v LDO je dramatická hra, která rozvíjí jednak žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání, ale stává se také významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnost vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly. Nedílnou součástí výuky je též individuální práce na přednesu (próza, poezie, monolog, dialog) směřující k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci.

Vzdělání získané v literárně dramatickém oboru žáci mohou využít nejen v divadle (herectví, dramaturgie, režie apod.), ale zejména v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní komunikační dovednosti a vysoká míra empatie (učitelé, právníci, lékaři….).

Literárně dramatický obor ZUŠ Štítného se může pochlubit mnoha úspěchy svých žáků jak na poli uměleckého přednesu (např. Laureáti Wolkrova Prostějova), tak i  v souborové divadelní práci (každoroční účasti našich souborů na významných národních přehlídkách i zahraničních festivalech).

...dle věku dítěte/studenta a Vašich časových možností níže vyberte skupinu a kontaktujte příslušnou vyučující... Těšíme se Vás!

 

Pedagogové literárně dramatického oboru ZUŠ Štítného

Kateřina Pavelková (tel. 723 316 022; pavelkovak@volny.cz)

Zuzana Sobková (tel.773 204 052; zuzana.sobkova.ticha@gmail.com)

Ivana Sobková, vedoucí oboru (tel. 775 290 874; ivanasobkova@seznam.cz)

 

Rozvrh hodin/dnů podle jednotlivých pedagogů ve školním roce 2021/22

 

  

 ZÁPIS: Přímo u jednotlivých vyučujích v hodinách dle rozvrhu nebo v ředitelně školy

Kateřina Pavelková           středa, čtvrtek

Zuzana Sobková               pondělí, úterý, čvrtek  

Ivana Sobková                  pondělí až pátek