Co je to LDO (literárně dramatický obor)? Pedagogové LDO ZUŠ Štítného

Literárně dramatický obor je určen dětem od 5ti let až po dospělé. Prostřednictvím tvořivých činností (pohybových, mluvních, hereckých, slovesných, dramatických, hudebních, výtvarných atp.) se rozvíjejí umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Základním principem výuky v LDO je dramatická hra, která rozvíjí jednak žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání, ale stává se také významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnost vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly. Nedílnou součástí výuky je též individuální práce na přednesu (próza, poezie, monolog, dialog) směřující k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci.

Vzdělání získané v literárně dramatickém oboru žáci mohou využít nejen v divadle (herectví, dramaturgie, režie apod.), ale zejména v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní komunikační dovednosti a vysoká míra empatie (učitelé, právníci, lékaři….).

Literárně dramatický obor ZUŠ Štítného se může pochlubit mnoha úspěchy svých žáků jak na poli uměleckého přednesu (např. Laureáti Wolkrova Prostějova), tak i  v souborové divadelní práci (každoroční účasti našich souborů na významných národních přehlídkách i zahraničních festivalech).

...dle věku dítěte/studenta a Vašich časových možností níže vyberte skupinu a kontaktujte příslušnou vyučující... Těšíme se Vás!

 

Pedagogové literárně dramatického oboru ZUŠ Štítného

Barbora Černochová (tel. 721 785 117)

Kateřina Pavelková (tel. 723 316 022)

Gabriela Sittová Zelená (pobočka v ZŠ Jarov, tel. 774 166 041)

Ivana Sobková, vedoucí oboru (tel. 775 290 874)

 

Rozvrh hodin v budově ZUŠ Štítného 5 ve školním roce 2016/17

 

Barbora Černochová

 Přípravka (5-7let)            Čtvrtek 14.00 – 15.30

 Mladší žáci (8–11let)       Čtvrtek 15.45 - 18.00 + přednes dle domluvy

 

Kateřina Pavelková

 Přípravka (5–8 let)           Úterý nebo Středa (dle domluvy)  cca 14.00-15.30

 Mladší žáci (9–12let)        Středa 15.30-17.45 + přednes dle domluvy

 Starší žáci (13-15let)        Úterý 15.00 (15.30?)-17.15 (17.45?) + přednes dle domluvy

  

 Ivana Sobková     (www.kukdivadlo.cz

 Přípravka+ ml.žáci (7-9let)    Úterý 15.30 - 17.00  „Kukačky“ – naplněno!

 Mladší žáci (9–11let)               Čtvrtek 14.30-16.45  „Kukíci“ – naplněno!

 Starší žáci  I. (12-13let)           Čtvrtek 17.00-19.15   „Kukátko" – naplněno!

 Starší žáci  II. (14-16let)          Pátek 15.00-18.00  „KUK-u-řice" – 2 volná místa

 Středoškoláci (17-19/20let)     Úterý 17.15-20.30 ("Zpátečníci") – naplněno!

 Dospělí      „KUK!“   dle dohody 

                                                        + Individ. přednesy ...

  

Gabriela Sittová Zelená na pobočce v ZŠ Jarov, V Zahrádkách:

 Přípravka (1.-2.tř.ZŠ)             Středa 13.30-15.00

 Mladší žáci (3.-5.tř.ZŠ)           Středa 15.15- 17.30