Stanovení úplaty za vzdělávání platné od 1.9.2023

 

Vyhlášené ředitelem školy dle Vyhlášky o základních  uměleckých školách  71/2005 Sb., ve znění č. 197/2016 Sb. A vyhlášky č. 70/2019 Sb.

Způsoby platby:  Bankovním převodem (elektronicky), na přepážce ČSOB,  poštovní poukázkou typu A

 

Poplatek za vzdělání je za pololetí

 

VÝTVARNÝ OBOR

I.stupeň (ZŠ)

Přípravný ročník 3 hodiny

1 600 Kč

1.-7. ročník 3 hodiny

1 600 Kč

Rozšířené vyučování 3 hodiny

2 500 Kč

Keramika a porcelán

2 000 Kč

II. stupeň (SŠ a VOŠ)

Základy kresby a malby 3 hodiny

1 600 Kč

Figurální speciálka 3 hodiny

2 000 Kč

Sochařská speciálka 3 hodiny

2 000 Kč

Grafická tvorba

2 000 Kč

Keramika a porcelán

2 000 Kč

Dospělí studenti (nad 18 let)

Všechny Výtvarná zaměření

3 500 Kč (700 Kč za měsíc)

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

I.stupeň (ZŠ)

PPV a 1. a 2. ročník

1 200 Kč

3.ročník až 7. ročník  3 hodiny

1 500 Kč

II.stupeň (SŠ a VOŠ)

1-4 ročník  3 hodiny

1 500 Kč

Dospělí (nad 18 let)

3 500 Kč ( 700 Kč za měsíc)