Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
       výtvarný a lìterárně-dramatický obor
ředítelna: 222 780 750
ředitel školy: Akad. mal.Vladimír Vošahlík 607 913 039
zástupce ředitele školy: MgA. Markéta Kytková 725 738 919
hospodářka: Miloslava Kostínková 222 780 750
E-mail: zus.stitneho@seznam.cz I www.zus-stitneho.net

 

učitelé literárně - dramatického oddělení

 • Mgr. MgA. Ivana Sobková  775 290 874, vedoucí LDO      
 • Kateřina Pavelková 723 316 022
 • Zuzana Sobková 773 204 052

 

učitelé výtvarného oddělení

 • MgA. Markéta Kytková 725 738 919, vedoucí VO
 • MgA. Jana Anděličová: 606 220 420
 • Ak.mal.Helena Horálková 731 183 104
 • Ak.maI. Daniela Messiereurová 736 154 573
 • MgA. Martin Čermák  724 948 005
 • Ak.mal. Boris Nosek  604 775 633
 • Kateřina Janatová Dis.   775 387364
 • MgA.Lenka Rašková   608 751256