Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
       výtvarný a lìterárně-dramatický obor
ředítelna: 222 780 750 fax.: 222 780 850
ředitel školy: Akad. mal.Vladimír Vošahlík 607 913 039
zástupce ředitele školy: MgA. Markéta Kytková 725 738 919, vedoucí VO
hospodářka: Miloslava Kostínková 222 780 750
E-mail: zus.stitneho@seznam.cz I www.zus-stitneho.net

učitelé literárně - dramatického oddělení

  • Kateřina Pavelková 723 316 022
  • MgA. Gabriela Zelená Sittová  774 166 041
  • Mgr. MgA. Ivana Sobková  775 290 874, vedoucí LDO ZUŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    učitelé výtvarného oddělení:

MgA. Jana Anděličová: 606 220 420
Ak.mal.Helena Horálková 731 183 104
Ak.maI. Eva Mautnerová 739147 186
Ak.maI. Daniela Messiereurová 736 154 573