Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
       výtvarný a lìterárně-dramatický obor
ředítelna: 222 780 750 fax.: 222 780 850
ředitel školy: Akad. mal.Vladimír Vošahlík 607 913 039
zástupce ředitele školy: MgA. Markéta Kytková 725 738 919
hospodářka: Miloslava Kostínková 222 780 750
E-mail: zus.stitneho@seznam.cz I www.zus-stitneho.net

 

učitelé literárně - dramatického oddělení

 • Mgr. MgA. Ivana Sobková  775 290 874, vedoucí LDO      
 • Kateřina Pavelková 723 316 022
 • MgA. Gabriela Zelená Sittová  774 166 041
 • Zuzana Sobková 773 204 052

 

učitelé výtvarného oddělení

 • MgA. Markéta Kytková 725 738 919, vedoucí VO
 • MgA. Jana Anděličová: 606 220 420
 • Ak.mal.Helena Horálková 731 183 104
 • Ak.maI. Eva Mautnerová 739 147 186
 • Ak.maI. Daniela Messiereurová 736 154 573
 • Ak.soch. Jiří Plieštik
 • Ak.mal.Vladimír Vošahlík 607 913 039, ředitel