Pedagogové ZUŠ Štítného

 

Ak.mal.Boris Nosek se narodil 1962 v Praze. Na AVU vystudoval Obor Grafika u  prof. Josefa Čepeláka. Hlavním tématem jeho díla je fascinace světem zvířat. Věhlasnou tradici  Čepelákovské školy najdeme i v Noskově aplikacích litografie na porcelán a dalších unikátních technologiích. Jeho tvorba je populární a známá ve světě z dlouhé řady výstav, včetně Galerie Borise Noska v pasáži Lucerna. Boris Nosek působí i jako pedagog s cílem zachovat tradici českého porcelánu pro budoucnost dalších generací. Na ZUŠ Štítného vede oddělení Tvorby porcelánu a keramiky, a přípravy na umělecké školy.

 


akad. mal. Helena Horálková - výtvarné oddělen
í
Helena Horálková, členka Uměleckého sdružení Hollar, se narodila v roce 1955, vystudovala Kunsthochschule v Berlíně, obor grafika. Věnuje se kresbě, knižní ilustraci a grafice. Vyučuje výtvarnou přípravu, figurální kresbu a vede grafickou speciálku.  


MgA. Markéta Kytková - zástupce ředitele

Markéta Kytková se narodila roku 1965, vystudovala VŠUP v Praze, obor užitá malba u prof. Pavla Nešlehy. Věnuje se užité malbě a restaurování. Vyučuje výtvarnou přípravu, figurální kresbu, keramiku a architektonickou přípravu.  

 


akad. mal. D. Messieurová - výtvarné oddělení

Daniela Messieurová se narodila v roce 1966, vystudovala AVU v Praze, obor monumentální malba u prof. Načeradského. Věnuje se převážně malbě. Vyučuje výtvarnou přípravu, malbu, figurální a všeobecnou kresbu.

 
Kateřina Pavelková - literárně-dramatické oddělení

Kateřina Pavelková se narodila v roce 1959, vystudovala střední pedagogickou školu a absolvovala dvouleté studium loutkářství na DAMU. Účinkovala v Divadle na okraji a v A-studiu Rubín. Vyučuje obor literárně-dramatický od 6 do 19 let. Rovněž vede přípravku na střední a vysoké umělecké školy se zaměřením na divadelní tvorbu. V případě zájmu je možno kontaktovat na č. 723316022.  

 


akad. mal. Vladimír Vošahlík - ředitel

Vladimír Vošahlík se narodil v roce 1950. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor figurální a krajinářská malba u prof. F. Jiroudka. Věnuje se malbě, plošnému designu a restaurování. Vyučuje figurální kresbu a malbu, vede připravy na vysoké umělecké školy. Byl autorem výtvarné realizace Festivalu Schola Pragensis a Festivalu Základních uměleckých škol.  

 

 Mgr.MgA. Ivana Sobková - Literárně dramatické oddělení

Ivana Sobková se narodila v roce 1974. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor český jazyk-hudební výchova a DAMU, obor dramatická výchova. Od roku 2009 učí na katedře výchovné dramatiky DAMU. Je vedoucí úspěšných dětských a mladých divadelních souborů Koukej! KUK! a kuk!,které se pravidelně účastní celostátních i zahraničních divadelních přehlídek. Podílela se na mezinárodním divadelním projektu mladých režisérů Meeting of Minds, jehož cílem je hledat standardy mezinárodně sdělné divadelní inscenace (Londýn 2009, Izola 2010). Více informací o divadelních skupinách KUK! zde: www.kukdivadlo.cz

 MgA. Jana Anděličová - výtvarné oddělení

Jana Anděličová se narodila v roce 1971. Po studiu na SUPŠ Praha, obor Užitá malba, studovala na VŠUP v Praze obor Textil v atelieru ak.mal.Bohdana Mrázka a obor Malba u prof.ak.mal.Pavla Nešlehy. Absolvovala na AVU Praha, obor restaurování malířských děl a polychromie plastik u prof.ak.mal.Karla Strettiho. Další studium absolvovala na PF UK Praha, obor Didaktika a pedagogika pro ZUŠ a SŠ u ak.soch.Věry Roeselové. Vyučuje také výtvarnou přípravnou výchovu na střední a vysoké umělecké školy.

 

 

Zuzana Sobková - Literárně dramatické oddělení

Zuzana Sobková je absolventkou Gymnázia Evropská se zaměřením na estetickou výchovu hudební a v současnosti studentkou katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze. Divadelní i pedagogické zkušenosti získala mimo jiné dlouholetým působením v souboru KUK!

 

MgA. Martin Čermák, vystudoval Akademii výtvarných umění, obor Restaurování soch.  Na ZUŠ Praha 3, Štítného vede sochařskou dílnu. Kromě vyučování různých technik připravuje studenty na umělecké školy.