Pedagogové ZUŠ Štítného


akad. mal. Helena Horálková - výtvarné oddělen
í
Helena Horálková, členka Uměleckého združení Hollar, se narodila v roce 1955, vystudovala Kunsthochschule v Berlíně, obor grafika. Věnuje se kresbě, knižní ilustraci a grafice. Vyučuje výtvarnou přípravu, figurální kresbu a vede grafickou speciálku.  


MgA. Markéta Kytková - zástupce ředitele

Markéta Kytková se narodila roku 1965, vystudovala VŠUP v Praze, obor užitá malba u prof. Pavla Nešlehy. Věnuje se užité malbě a restaurování. Vyučuje výtvarnou přípravu, figurální kresbu, keramiku a architektonickou přípravu.  


akad. mal. Eva Mautnerová - výtvarné oddělen
í
Eva Mautnerová se narodila v roce 1957, vystudovala AVU v Praze, obor malba u prof. Smetany. Věnuje se malbě a kresbě. Vyučuje malbu, kresbu a přípravu na střední umělecké školy.  


akad. mal. D. Messieurová - výtvarné oddělení

Daniela Messieurová se narodila v roce 1966, vystudovala AVU v Praze, obor monumentální malba u prof. Načeradského. Věnuje se převážně malbě. Vyučuje výtvarnou přípravu, malbu, figurální a všeobecnou kresbu.

 
Kateřina Pavelková - literárně-dramatické oddělení

Kateřina Pavelková se narodila v roce 1959, vystudovala střední pedagogickou školu a absolvovala dvouleté studium loutkářství na DAMU. Účinkovala v Divadle na okraji a v A-studiu Rubín. Vyučuje obor literárně-dramatický od 6 do 19 let. Rovněž vede přípravku na střední a vysoké umělecké školy se zaměřením na divadelní tvorbu. V případě zájmu je možno kontaktovat na č. 723316022.  

 


akad. mal. Vladimír Vošahlík - ředitel

Vladimír Vošahlík se narodil v roce 1950. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor figurální a krajinářská malba u prof. F. Jiroudka. Věnuje se malbě, plošnému designu a restaurování. Vyučuje figurální kresbu a malbu, vede připravy na vysoké umělecké školy. Byl autorem výtvarné realizace Festivalu Schola Pragensis a Festivalu Základních uměleckých škol.  


akad. soch. Josef Sejk - výtvarné oddělení

Josef Sejk se narodil v roce 1947, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství u prof. Bradáčka. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, plastice a architektonickým, restaurátorským prostorovým realizacím. Vyučuje modelování, design a scénografii.  


Mgr.MgA. Ivana Sobková - Literárně dramatické oddělení

Ivana Sobková se narodila v roce 1974. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor český jazyk-hudební výchova a DAMU, obor dramatická výchova. Od roku 2009 učí na katedře výchovné dramatiky DAMU. Je vedoucí úspěšných dětských a mladých divadelních souborů Koukej! KUK! a kuk!,které se pravidelně účastní celostátních i zahraničních divadelních přehlídek. Podílela se na mezinárodním divadelním projektu mladých režisérů Meeting of Minds, jehož cílem je hledat standardy mezinárodně sdělné divadelní inscenace (Londýn 2009, Izola 2010). Více informací o divadelních skupinách KUK! zde: www.kukdivadlo.cz


MgA. Jana Anděličová - výtvarné oddělení

Jana Anděličová se narodila v roce 1971. Po studiu na SUPŠ Praha, obor Užitá malba, studovala na VŠUP v Praze obor Textil v atelieru ak.mal.Bohdana Mrázka a obor Malba u prof.ak.mal.Pavla Nešlehy. Absolvovala na AVU Praha, obor restaurování malířských děl a polychromie plastik u prof.ak.mal.Karla Strettiho. Další studium absolvovala na PF UK Praha, obor Didaktika a pedagogika pro ZUŠ a SŠ u ak.soch.Věry Roeselové. Vyučuje také výtvarnou přípravnou výchovu na střední a vysoké umělecké školy.

Mgr. MgA. Gabriela Zelená Sittová – Literárně dramatické oddělení

Gabriela Zelená Sittová se narodila v roce 1980. Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor český jazyk a literatura a DAMU, obor dramatická výchova. Je recitátorka, lektorka tvořivých dílen, členka porot recitačních či divadelních přehlídek, organizátorka recitačních přehlídek pro děti a mládež (PŘESAH, z.s.) a vzdělávacích akcí pro dospělé (NIPOS-ARTAMA). V současnosti je doktorandkou DAMU a podílí se na výuce katedry výchovné dramatiky tamtéž.

Barbora Černochová - Literárně dramatické oddělení

Barbora Černochová se narodila v roce 1991. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku v SPgŚ v Praze, studuje DAMU obor výchovná dramatika. V současnosti učí literárně dramatický obor v ZUŠ Klecany a v ZUŠ Štítného Praha 3. Je dloholetou členkou  divadelního souboru KUK! (herečka i recitátorka), zkušená lektorka letního divadelního soustředění, pracovala ve studiu Říše loutek.

Marek Vošahlík

BcA. Marek Vošahlík - Multimediální oddělení výtvarného oboru

Marek Vošahlík se narodil v roce 1989 v Praze. Vystudoval Filmovou Akademii Miroslava Ondříčka v Písku obor Animaná tvorba. Na Základní umělecké škole vyučuje animovaný film a grafický design. Pracoval např. jako propagační grafik pro Pragokoncert Bohemia nebo jako tvůrce trikových audiovizuálních děl pro společnost Alfedus. Webová stránka: www.marekvosahlik.cz