Informace podle zákona č.106/199 Sb.

     1. Název

Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5

2. Důvod a způsob založení

Poskytování základního uměleckého vzdělávání

Zřizovatel MHMP – zřizovací listina

3. Organizační struktura

ředitel školy

zástupce ředitele

vedoucí oddělení

pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci

4. Kontaktní spojení

sídlo: Štítného 5/520, 130 00 Praha 3 – Žižkov

telefon: 222 780 750

e-mail: zus.stitneho@seznam.cz

web: www.zus-stitneho.net

úřední hodiny:pondělí-čtvrtek 10.00-15.00 hod.

pátek 1230-15.00 hod.

5. Případné platby

101170068 / 0300

6. IČ

613 878 94

7. DIČ

---

8. Dokumenty

Školní vzdělávací program ZUŠ Štítného – viz web

Výroční zprávy – viz web

rozpočet 2015:  schválený = 4 621 tis. Kč

                       upravený  = 5 577,1 tis. Kč

rozpočet 2016:  schválený = 4 488,2 tis. Kč

9.    Žádosti o informace

Základní umělecká škola, Štítného 5, Praha 3

zus.stitneho@seznam.cz

10.  Příjem žádostí a dalších

       podání

Základní umělecká škola, Štítného 5, Praha 3

zus.stitneho@seznam.cz

11.  Opravné prostředky

Na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní řízení

12. Formuláře

Přihláška ke studiu: kancelář školy

13. Popisy postupů

Lhůta pro vyřízení žádostí, stížností, podnětů a dalších podání – maximálně jeden měsíc

14..Předpisy

Školský zákon (www.msmt.cr)

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č.71/2005 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím (www.mfcr.cz)

Školní řád ZUŠ Praha 3, Štítného 5

15. Úhrady za poskytování

      informací

zdarma

16. Licenční smlouvy

0

17. Výroční zpráva podle

      zákona č.106/1999 Sb.

2014   www.zus-stitneho.cz

2015   www.zus-stitneho.cz