Jana Anděličová

 

Distanční studium žáci MgA Jany Anděličové:

 

Od 7.1.2021 učíme on line. Odkazy na připojení jste obdrželi v emailu. Kdo je nemáte obraťte se na email. andelicova@seznam.cz.