Gabriela Zelená Sittová

Milí rodiče,
pro období distanční výuky Vás prosím, abyste dětem zprostředkovávali informace, které Vám budu pravidelně posílat e-mailem. Dojde na konkrétní individuálně zadané úkoly, ale možná opět i na oblíbený jarní DIP (Dramaťácký Inspirační Plátek). Nastane-li potřeba nastavení ještě jiných komunikačních kanálů, vše se včas dozvíte. 
Děkuji za pochopení i za spolupráci
Gábina Zelená Sittová
(+420 774 166 041)