Na Základní umělecké škole v Praze 3, Štítného 5, bude od října 2023 zahájen další cyklus  Akademie Uměni pro Seniory.

 Akademie Umění pro Seniory  je určena pro občany ve věku 55 + .

  • Bude bezplatně poskytovat odborné studium v uměleckých oborech – výtvarném ( Kresba a malba, Grafika,, Keramika, Porcelán a keramika ) a literárně-dramatickém ( recitace, dramatika – herectví ).
  • Bude probíhat formou didakticky přizpůsobených skupinových výuk, rozdělených do zimních a letních semestrů, jednou za týden v trvání 3 vyučovacích hodin, převážně dopoledne.
  • Účastník studia, který splní po 3 letech stanovené podmínky, se stane absolventem Akademie umění a kultury v Praze a je mu vydán certifikát na slavnostní promoci za účasti zástupců Krajského úřadu a významných hostů.

Partnerem projektu je Odbor školství HMP.

Další případné informace Vám rádi poskytneme na tel.: 222 780 750

                                                                             

Ředitelství ZUŠ, Ak.mal.Vladimír Vošahlík